Algemene voorwaarden:

1.Afspraken
1.1 De leerling zorgt ervoor op het afgesproken tijdstip en plaats klaar te staan. Is de leerling te laat, dan wacht de instructeur 10 minuten op de afgesproken plaats.
Ben je er dan nog niet, dan komt de rijles te vervallen en wordt deze volledig in rekening gebracht.
1.2 De leerling mag de rijles tot 24 uur voor de les verzetten of afzeggen. Rijlessen die korter dan 24 uur voor de les worden afgezegd worden volledig in rekening gebracht, tenzij er sprake is van spoedopname ziekenhuis of het overlijden van een naast familielid.
1.3 Medische klachten, gebruik van medicijnen en/of feiten waarvan redelijkerwijs te verwachten valt dat deze invloed kunnen hebben op de rijbevoegdheid, dient de leerling altijd te melden aan Verkeersschool Let's Ride.

2.Betalingen
2.1 Betalingen dienen voor aanvang van de rijles voldaan te zijn.
Bij termijnbetaling dient deze voor aanvang van het termijn voldaan te zijn.
2.2 Tussenijdse toets en examens worden pas geboekt nadat de betaling hiervan heeft plaats gevonden.

3.Pakketten
3.1 Niet gebruikte lessen worden na afloop van de cursus tegen het pakket-uurtarief terugbetaald.

4.Examens
4.1 De leerling is zelf verantwoordelijk voor de documenten die benodigd zijn voor het praktijkexamen en de tussentijdse toets.
4.2 Een voor de leerling ingekocht examen kan alleen de eerste 24 uur kosteloos geannuleerd worden, daarna worden de CBR-kosten in rekening gebracht.

5.Gratis proefles
5.1 De gratis proefles geldt alleen voor leerlingen die nog niet eerder gelest hebben.
5.2 Voor aanvang van de gratis proefles dien je je te identificeren.
5.3 Alleen volledig ingevulde inschrijvingen (voor- en achternaam) worden in behandeling genomen.
5.4 Door middel van de inschrijving, verklaart de leerling akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en bij aanvang van de eerste rijles minimaal de leeftijd van 16 1/2 jaar te hebben.